Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища
 

Кои сме ние?

Асоциация "Съвременни читалища" е сдружение на физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности.

Приоритетни цели на Асоциацията са:

  • Постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
  • Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.
  • Утвърждаване на положителен имидж на българското читалище, нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, увеличаване на обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Честит професионален празник, библиотекари!
11.05.2017
Книгите са знание, знанието е сила ... Библиотеките са средището, където можеш да се срещнеш с целия свят ... БИБЛИОТЕКАРЯТ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ЧОВЕК, КОЙТО МОЖЕ ДА "ПОДРЕДИ" СВЕТА ... ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!
Третата международна среща по проект "Андрагогика - виртуална среда за обучение на библиотекари" се проведе в България
05.05.2017
В нея взеха участие представители на организациите-партньори от Литва, Латвия и България
© 2009, Асоциация съвременни читалища.