Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища
 

Кои сме ние?

Асоциация "Съвременни читалища" е сдружение на физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности.

Приоритетни цели на Асоциацията са:

  • Постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
  • Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.
  • Утвърждаване на положителен имидж на българското читалище, нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, увеличаване на обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Пъстро и забавно лято за децата в Дряново
30.07.2014
Децата в Дряново продължават своите вълнуващи летни занимания в клубовете по интереси.
Писмо становище на Форум "Гражданско участие" относно ПМС 118/ 20.05.2014
21.07.2014
В постановлението не се предвижда долен праг, под който да не се изисква оповестяване на публично съобщение, от което следва, че във всички случаи ще е необходимо подобно оповестяване независимо от стойността на възлагането, спешността му и спецификата му
© 2009, Асоциация съвременни читалища.