Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища
 

Кои сме ние?

Асоциация "Съвременни читалища" е сдружение на физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности.

Приоритетни цели на Асоциацията са:

  • Постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
  • Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.
  • Утвърждаване на положителен имидж на българското читалище, нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, увеличаване на обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Втора група обучаеми от община Исперих с професия „Библиотекар”
10.04.2014
Bтора група читалищни библиотекари от община Исперих завърши успешно обучението за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар".
Нови седем дипломирани библиотекари в община Кюстендил
31.03.2014
Обучаемите по програма "Аз мога повече" получиха Свидетелства за придобита професионална квалификация по професия "Библиотекар"
© 2009, Асоциация съвременни читалища.