Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища
 

Кои сме ние?

Асоциация "Съвременни читалища" е сдружение на физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности.

Приоритетни цели на Асоциацията са:

  • Постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
  • Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.
  • Утвърждаване на положителен имидж на българското читалище, нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, увеличаване на обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Първа среща по проекта „Социално образование за възрастни чрез мобилност”
11.04.2015
Представители на партньорските организации по проект „Социално образование за възрастни чрез мобилност” се срещнаха за първи път от 04.08.2015 до 11.04.2015 в Логроньо (La Rioja, Испания), за да стартират планираните проектни дейности.
Начало на проект „Социално образование за възрастни чрез мобилност”
23.03.2015
7 партньорски организации от страни-членки на Европейския съюз стартират проект „Социално образование за възрастни чрез мобилност”
© 2009, Асоциация съвременни читалища.