Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища
 

Кои сме ние?

Асоциация "Съвременни читалища" е сдружение на физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности.

Приоритетни цели на Асоциацията са:

  • Постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
  • Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.
  • Утвърждаване на положителен имидж на българското читалище, нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, увеличаване на обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Събитие за разпространение на резултатите по проект "Социално образование за възрастни чрез мобилност"
07.07.2016
Над 30 представители на читалища, общини и други организации се отзоваха на поканата и взеха участие в събитието
Общото събрание на Асоциация "Съвременни читалища" се състоя в гр. Варна
03.07.2016
На 16.06.2016 г. в град Варна се проведе Общо събрание на членовете на Асоциация "Съвременни читалища"
© 2009, Асоциация съвременни читалища.