Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

АСЧ бе домакин на първия международен курс за обучители на възрастни

23.07.2015

От 16 до 22 юли, седемте партньори по проекта „Социално образование за възрастни" се събраха в София, за да приложат на практика, тестват и вземат решение за прилагането на материалите и дейностите планирани в предишните етапи на този проект.

SEAM: Social Education of Adults through Mobility e двугодишно стратегическо партньорство на международно ниво, чиято реализация е координирана от испанската асоциация Asociación Gantalcalá с подкрепата на следните организации:
• Асоциация „Съвременни читалища" (България);
• Diecezni charita Brno (Чехия);
• Passaggi onlus (Италия);
• Latvian Adult Education Association (Латвия);
• Municipio de Amarante (Португалия);
• Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Словения).
Проектът е финансиран по програма Erasmus + на Европейската комисия, Ключова дейност 2.

От септември по проекта SEAM ще започнат обучения за възрастни над 50-годишна възраст в седемте държави-партньори по проекта. Обучаемите ще вземат участие в курсове по комуникация на чужди езици и междукултурното взаимодействие, чрез средства за международна мобилност и насърчаване на тяхното социално включване. Курсистите ще придобият нови културни и/или езикови умения чрез формални и неформални методи. Домакините и атмосферата в България предоставиха чудесна възможност както за представителите, така и обучителите да тестват материалите, изготвени в резултат на партньорството, да намерят слабостите и начините за прилагане на планираните дейности.

Основната цел на срещата бе преподавателите и представителите на седемте организации да се срещнат и да взаимодействат един с друг, както и да научат повече за различните начини за привличане на участници, преподаване и учене, методологии, формални и неформални образователни дейности и материали, необходими за обучението на възрастни. Освен, че бе от съществено значение да се подготвят бъдещите етапи на проекта, особено полезно за всички участници бе да се запознаят с програмите, дейностите и добрите практики, извършвани домакина на срещана - Асоциация „Съвременни Читалища" (www.association.bg)), които се отнасят до устойчиво развитие на образованието за възрастни, чрез активно участие на гражданите, доброволчеството и ключовите компетентности. Повече информация за дейностите, семинарите и методологията на обучението е достъпна на сайта на проекта: http://www.seamproject.eu/  

За допълнителна информация можете да се обърнете към Асоциация „Съвременни читалища", българският партньор по този проект -

   

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и програмата Еразъм +. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея. Copyright © 2015 Проект SEAM. Всички права запазени

 

 назад