Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Обучение за мобилност на възрастни чрез използване на неформални методи

08.10.2015

Възрастни обучаеми на възраст над 50 години ще имат шанс да вземат участие в обучение за мобилност и английски език използвайки методи за неформално обучение благодарение на проект SEAM финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия

"SEAM: Социално образование за възрастни чрез мобилност" e двугодишно стратегическо партньорство на международно ниво, чиято реализация е координирана от испанската асоциация Asociación Gantalcalá с подкрепата на следните организации:

  • Асоциация „Съвременни читалища" (България);
  • Diecezni charita Brno (Чехия);
  • Passaggi onlus (Италия);
  • Latvian Adult Education Association (Латвия);
  • Municipio de Amarante (Португалия);
  • Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Словения).

Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, Ключова дейност 2.
В периода септември 2015 - март 2016 всеки партньор ще предложи на възрастни обучаеми (50+ годишни) различни обучителни дейности адаптирани към конкретната възрастова група и проведени чрез методите на неформалното обучени, които да ги подготвят за различни възможности за международна мобилност, да подобрят владеенето им на английски език и като цяло да улеснят пътуването им в чужбина. Местните семинари ще включват различни учебни модули: работа в екип, английски език, симулации на междукултурен диалог, практики за комуникация и т.н.

По време на семинарите ще се използват формални и неформални методи за обучение и възрастните обучаеми ще могат да придобият нови знания и умения за пътуване извън собствената си страна по лесен и приятен начин.

В последствие, част от обучаемите ще имат шанса да вземат участие в обучителен курс в Словения през март 2016 г., който ще събере участници от различните страни, за да оцени придобитите през предходните месеци знания и да даде възможност за досег до други култури и традиции.

За да вземете участие в местното обучение по проекта, моля свържете обадете се на телефон 02/4627103. Краен срок за записване в обучението - 16.10.2015 г.

Можете да се абонирате за бюлетина на проекта и да намерите повече информация за него на www.seamproject.eu или ако се свържете с местния партньор във Вашата страна. Посетете страницата на проекта във Фейсбук, за да намерите актуални новини за дейностите по него.

Покана за включване
  

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и програмата Еразъм +. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея. Copyright © 2015 Проект SEAM. Всички права запазениназад