Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

АСЧ е част от мрежата на INELI – Balkans

01.12.2015

По покана на „Библиотеки на бъдещето" (Future library) от май тази година библиотечни специалисти от 11 балкански държави имаха възможност да кандидатстват за участие в тригодишна обучителна он-лайн платформа по лидерство. Одобрени бяха общо 36 кандидати, пет от тях от България.

В ролята на иноватори за участие бяха избрани Силва Василева - Регионална библиотека „Любен Каравелов", гр. Русе; Деси Иванова - Регионална библиотека „Михалаки Георгиев", гр. Видин; Цветелина Войчева - Регионална библиотека „Пенчо Славейков", гр. Варна и Михаела Андонова - Асоциация „Съвременни читалища", гр. София. Посланик на INELI - Balkans за България е Анна Попова от „Българска библиотечно-информационна асоциация".

Международната мрежа INELI - Balkans обединява библиотечни общности от балканския регион за развитието на устойчива мрежа, която да насърчава съвместните иновации, електронно обучение и внедряването на нови идеи.

От 26ти до 30ти ноември се проведе първата от трите годишни срещи на участниците в Солун, Гърция. Обучението ще се осъществява изцяло на английски език, а срещата бе съпроводена от уъркшопи и годишната конференция на Future library. По време на петдневния конвент бе представена и електронната обучителна платформа, в която се предоставят материали за четене, тестове и форум за дискусии в мрежата.

Проектът INELI-Balkans има амбицията да създаде рамка за непрекъснатото търсене на партньорства и съфинансиране, за работа с библиотечните общности, за обучение на партньори, доставчици на технологии и услуги, и преди всичко, за инициативи и творчество на местно ниво. Той е замислен като уникална платформа, която мотивира и събира заедно нови таланти, местни движения и утвърдени организации, които преоткриват Балканските библиотеки и техните общности. Това устойчиво Балканско библиотечно партньорство ще подкрепя откритостта и адаптивността, които са решаващи за разработване на решения както за хората, така и за общественото, за културното и икономическото развитие.

Проекната инициатива се финансира от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", тя е наследник на първите две международни програми INELI Global, а още през първата година от провеждането си ще даде възможност на пет проектни предложения за нови услуги, подготвени от обучаемите да получат начално финансиране за тяхното осъществяване.назад