Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Стартира новото издание на VIVACOM Регионален грант за подкрепа на проекти на НПО на местно ниво

30.10.2018

Програма VIVACOM Регионален грант 2018 - 2019

За четвърта година програма VIVACOM Регионален грант ще подкрепи добрите проектни идеи, които помагат и въвличат общността на местно ниво, без ограничения в сферите на дейност, чрез предоставяне на безвъзмездна помощ. Финансирането за един проект може да бъде до 5 000 лева, като няма лимит в броя на проектите, които една организация може да подаде. Подкрепените инициативи трябва да са с продължителност до 1 година.

Общата стойност на наградния фонд на Регионалния грант тази година е 60 000 лв.

 

Кой може да кандидатства?

В конкурса за финансиране могат да кандидатстват:

  • Читалища;
  • Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), регистрирани в обществена полза;
  • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

 

Как се кандидатства?

Кандидатстването се извършва онлайн. Идеите и обосновките към тях се подават чрез попълване на формуляр за кандидатстване .

 

Етапи и срокове за кандидатстване и оценка

Кандидатстване с проекти - от 17.10.2018 г. до 02.12.2018 г.;

Оценяване на проектите - от 03.12.2018 г. до 15.01.2019 г.;

Обявяване на печелившите проекти - края на януари - началото на февруари, 2019 г.;

Сключване на договори с финалистите - февруари, 2019 г.

 

Преценката за това кои проекти ще бъдат финансирани, ще се извърши на два етапа:

I. Първи етап - предварителен подбор

Предварителният подбор ще се извърши от експерти от БЦНП, които ще оценяват проектите съобразно зададените в насоките критерии. До втория етап ще бъдат допуснати първите 50 проекта, класирани от експертите.

 

II. Втори етап - оценяване от журито

Крайното решение за това кои проекти ще получат финансова подкрепа от VIVACOM Регионален грант ще се вземе от журито. Финалистите ще бъдат обявени на официална церемония през февруари, 2019 г., както и на сайта на инициативата, сайта на Български център за нестопанско право и Информационния портал за НПО.

 

Журито, което тази година ще определи печелившите проекти, е в състав: Мария Чернева (журналист), Ива Дойчинова (журналист), Иван Кънчев (един от създателите на сдружение „Българска история"), Веселка Вуткова (директор „Корпоративни комуникации" във VIVACOM) и Надя Шабани (директор на Български център за нестопанско право)

 

Крайният срок за кандидатстване е до 2 декември (неделя).

 

Повече информация и най-важното за условията и сроковете на Програмата може да намерите тук .

За допълнителна информация и въпроси, може да пишете на или да се обадите на Български център за нестопанско право на тел: 0888519991 или /02/ 981 66 17.

 назад