Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин

Брой 16

 

Съдържание

 1. Годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

 2. 1000-ият обучаем на Асоциация "Съвременни читалища"
 3. Нови професии в лицензията на ЦПО към Асоциация „Съвременни читалища”
 4. Обучения за библиотекари
 5. Обучения за придобиване на ключови компетентности в учебните бази на АСЧ по схема „Аз мога повече”
 6. Часът на Земята на  WWF
 7. Национален  конкурс „Светослав Обретенов”
 8. Национален литературен конкурс "В една вълшебна звездна нощ"
 9. Новини от членовете

Годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 29.03.2012 г. от 10:30 часа в НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" 29, при следния дневен ред:

 1. Отчетен доклад за дейността на Асоциацията за 2011 г.
 2. Финансов отчет за 2011 г.
 3. Избор на носител на Годишната награда на Асоциацията за най-голям принос към дейността и.
 4. Приемане на план за работата на Асоциацията през 2012 г.
 5. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.30 часа.

Поканата за събранието е публикувана в брой 10 на Държавен вестник от 03.02.2012 г. Вашата регистрация за участие можете да попълните ТУК

Номинация за носител на Годишната награда на Асоциацията за най-голям принос към дейността й през 2011 г. можете да направите ТУК

Моля, имайте предвид, че е необходимо да носите копие на актуално състояние, заверено с „Вярно с оригинала" и подпис и печат на читалището. Ако по съдебно решение не сте представляващ на Вашето читалището, е необходимо да носите и нотариално заверено пълномощно от представляващия, за да участвате пълноценно в събранието.

Съдържание

 

1000-ият обучаем на Асоциация "Съвременни читалища"

Хиляда са вече лицата усвоили различни професии и компетенции в Центъра за професионално обучение към Асоциацията, включвайки се в обучения реализирани от учебните бази на територията на цялата страна. В петък, 24 февруари 2012 година, Председателят на Асоциация "Съвременни читалища" инж. Георги Петров връчи в НЧ „Напредък - 1895" гр. Радомир хилядното удостоверение за завършено обучение. Читалището е член на АСЧ и учебна база на ЦПО към Асоциацията. Проведеният курс бе по професия „Оператор на компютър", специалност „Текстообработване" и бе реализиран с ваучери по схемата „Аз мога повече", а в него се обучаваха 5-ма читалищни служители. За обучаемата Светлана Костова, получила удостоверението с юбилейния номер 1000, бе осигурен и подарък - стилен комплект компютърни аксесоари, с помощта на които да прилага на практика усвоените по време на курса знания и умения. Всички курсисти са изключително доволни от качеството на обучението и са мотивирани да продължат да повишават квалификацията си.

Съдържание

   

Нови професии в лицензията на ЦПО към Асоциация „Съвременни читалища"

С нови две професии бе допълнен лиценза на Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища":

 • 812030, професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводско обслужване", с трета степен на професионална квалификация;
 • 622030, професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" с първа степен на професионална квалификация.

Това дава възможност на Асоциацията да провежда обучения в учебни бази си на територията на цялата страна вече по 37 специалности от 24 професии в 14 професионални направления . Допълнението към лицензията бе направено по желание на читалища, членове на Асоциацията, след проучване и анализ на местните нужди от обучение. Така АСЧ продължава активно да работи за подпомагане на своите членове в стремежа им да стимулират местните общности за по-добра професионална и социална реализация.

Съдържание

 

Обучения за библиотекари

Продължават 7-те обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Библиотекар", специалност „Библиотекознание", финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „Аз мога повече" и стратирали през месеците ноември и декември 2011 година. Те са организирани от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища" съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация. Освен в регионалните библиотеки в областните градове Варна, Видин, Враца, Търговище и Пазарджик, обучения се провеждат и в библиотеките в градовете Провадия - в НЧ „Алеко Константинов 1884" и Исперих - в Централна общинска библиотека "Петя Йорданова", като в тях са включени читалищни библиотекари от съответните общини. За сега е преминала успешно около една трета от всяко от обученията, които са с продължителност 600 часа и обхващат знания и умения по предметите Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката и др. Междувременно продължава обучението за библиотекари от област Разград, което навлезе в своята втора година.

Съдържание

 

Обучения за придобиване на ключови компетентности в учебните бази на АСЧ по схема „Аз мога повече"

През месеците ноември и декември 2011 г. и януари 2012 г. в учебни бази на Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища" се проведоха 15 обучения, осъществени по схема "Аз мога повече" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", като обученията за общуване на чужди езици и тези, започнали през месец януари, ще продължат и през следващите месеци. Към учебните групи, освен обучаеми с ваучери, се включиха и лица, които не са кандидатствали по схемата, но са осъзнали необходимостта от по-висока и разнообразна квалификация в условията на увеличаваща се безработица и икономическа стагнация. За реализацията на обученията АСЧ в партньорство с местните читалища създаде учебни бази в още пет населени места.

Съдържание

 

Часът на Земята на WWF

Часът на Земята, една от най-мащабните екологични акции в световен мащаб, чиято цел е да привлекат вниманието ни към проблема с опазването на околната среда и устойчивото ни съществуване, стартира своята кампания за 2012 г., наречена „Аз правя, ти действаш". Тя иска да покаже, че всеки е в състояние да промени света, в който живеем. Кампанията започва през 2007 година в Сидни, Австралия с едночасово изключване на осветлението и прераства в глобално природно движение, което през 2011 г. достига до над 1,8 милиарда души в 135 страни от целия свят, живеещи на всичките седем континента.

Тази година кампанията „Аз правя, ти действаш" е решила да използва най-популярната видео-платформата за споделяне YouTube. По този начин всеки от нас може да запише и качи своето лично предизвикателство: какво е готов да направи, за да помогне на нашия общ дом - планетата Земя. Участниците от България, които качат най-интересното и полезно видео-послание в интернет, могат да спечелят билети за двама за концерта на Stereo MCs на 16 март в София, както и да се срещнат с музикантите от групата.

Уважаеми читалища, опитайте се да провокирате вашите приятели, потребители, съседи и колеги да си зададат въпроса „Какво би могъл да направиш ти, за да опазиш планетата ни и да я превърнеш в едно по-добро място за живеене за нас и нашите деца?" Целта на тази кампания не е да бъдем „екологични" само за един час, а да превърнем грижата за околната среда в наше ежедневно отговорно действие и поведение, в начин на мислене и вътрешно убеждение.

Приносът на всеки от нас може да бъде чрез едно или повече от следните действия:

 • Да не забравяме включено зарядното на мобилния си телефон в контакта;
 • Да се откажем от всички хартиени носители, независимо дали става дума за фактури на мобилни оператори или за банкови извлечения;
 • Да използваме обратната страна на листи, съдържащи ненужни документи, за да правим копия за лична употреба или за да печатаме работни варианти на наши документи;
 • Да заменим всички обикновени електрически крушки у дома или в офиса с енергоспестяващи;
 • Да изхвърляме всички употребявани батерии на определните за целта места, а не в общите контейнери за битови отпадъци;
 • Да върнем старите електрически уреди за рециклиране;
 • Да пестим водата и да учим децата си да го правят...

Запишете и качете своето видео-предизвикателство във видео платформата на Часът на Земята в YouTube (следвайте инструкциите, след като посетите уеб-страницата) и може да спечелите билети за двама за концерта на Stereo MCs на 16 март в София, както и да се срещнете с музикантите от групата.
Пожелаваме успех на всички, които ще участват!

Съдържание

 

Национален конкурс „Светослав Обретенов"

От 8-ми до 11-ти април 20102 година в НЧ „Алеко Константинов 1884" гр. Провадия ще се проведе XXІІІ Национален конкурс за инструменталисти и певци "Светослав Обретенов", където участниците ще премерят сили в следните специалности: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, валдхорна, ударни инструменти и пеене. Неговата реализация ще бъде подкрепена от Министерството на културата, Община Провадия, Съюза на българските композитори, Държавната музикална академия "Панчо Владигеров", Съюза на музикалните и танцовите дейци в България, Нов Български Университет и Академията за музика и танцово изкуство - гр. Пловдив. За пореден път млади вокални и инструментални надежди ще се изправят едни срещу други, за да докажат своя талант, амбиция и майсторството си, постигнато след употрит и всеотдаен труд. Участници в конкурса могат да бъдат деца и младежи до 30 години (българи и чужденци), разпределени в три възрастови групи:

 • Първа група: до 14 години, родени след 31 март 1998 година;
 • Втора група: от 14 до 19 години, родени след 31 март 1993 година;
 • Трета група: От 19 до 30 години, родени след 31 март 1982 година.

Срокът за подаване на документите за участие е 12 март 2012 г., а на http://nkobretenov.ovo.bg/index/konkurs_2012/0-4 можете да намерите Правилника на конкурса с подробна информация за участие и телефони за връзка с Организационния комитет, Заявлението за допускане до участие и конкурсната Програма по специалности.

Съдържание

 

Национален литературен конкурс "В една вълшебна звездна нощ"

В този конкурс на Регионална библиотека "Сава Доброплодни" гр. Сливен могат да участват деца и юноши от цялата страна на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години и 15 - 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/, специално създадени за конкурса, всяка от които да е с обем до 5 машинописни страници. Компетентно жури ще оцени творбите, които трябва да са представени само в печатен вид или изпратени на е-mail и ще раздаде много награди, а отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Крайният срок за участие е 10 март 2012 година, а творбите трябва да изпращате на адрес:

8800, гр. Сливен
ул. "Никола Карев" № 1
Регионална библиотека "Сава Доброплодни"
за конкурса "В една вълшебна звездна нощ"
или на e-mail:
телефон за справки: 044/62 39 70 и 62 24 41

Съдържание

 

Новини от членовете

 

Съдържание

 

  Мартеница
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН на колегите, родени през месец март!!!
Нека бъдат здрави и усмихнати, пълни с оптимизъм, доброта и стремеж към нови успешни дела!

07.03. - Петя Иванова, Библиотекар в НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас
11.03. - Софка Комитова, Секретар на НЧ "Изгрев" с. Граф Игнатиево
22.03. - Севен Хаджихасан, Специалист ИТ в НЧ "Алеко Константинов" гр. Провадия

 

 

А на всички колеги - Честита Баба Марта и честит Ден на самодееца!

Нека идващата пролет ви изпълни с радост и надежда, със здраве и сили, с щастие и ведро настроение!

Съдържание
Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1