Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин - Брой 13

Брой 13

 

Съдържание

 1. Разширяване на лиценза на ЦПО към Асоциация "Съвременни читалища"
 2. Текущи и приключили обучения в учебните бази на ЦПО към АСЧ
 3. Стартира втори етап на проект на платформа АГОРА
 4. Стартира набирането на проекти по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
 5. Започва набиране на преброители за Преброяване 2011
 6. Стипендии за млади хореографи и танцьори
 7. Новини от членовете 

 

Разширяване на лиценза на ЦПО към Асоциация "Съвременни читалища"

В началото на месец ноември 2010 г. Националната агенция за професионално образование и обучение приключи процедурата по оценка на документите за лицензиране на нови професии от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" и издаде лиценз за провеждане на професионални обучения по тях. Новолицензираните професии са пряко насочени към присъщи за читалището дейности в областта на музикалните и сценични изкуства, приложните изкуства и занаяти, библиотечно-информационните науки, социалната работа и консултиране. В предвид голямото търсене напоследък на обучения по растениевъдство и животновъдство са лицензирани и няколко професии в областта на селското и горското стопанство.

Новите професии и специалности, освен че обогатяват портфолиото от предлагани в читалищата обучения от ЦПО към АСЧ, ще дадат възможност на много хора от по-малките населени места да повишат своята компетентност и подобрят своята реализация чрез преминаване на качествено и достъпно обучение.

Пълен списък на професиите и специалностите, които покрива лиценза можете да видите ТУК


За повече информация за провежданите обучения можете да се свържете с офиса на Асоциация "Съвременни читалища" в гр. София.

Съдържание

 


Текущи и приключили обучения в учебните бази на ЦПО към АСЧ

Огромният интерес на работещите към схемата "Аз мога" на Оперативна програма РЧР и активните политики от страна на читалищата, насочени към привличане на работещи граждани, желаещи да повишават знанията и квалификацията си, доведоха до реализиране на множество обучения, които допринасят за изграждане на положителния образ на Асоциацията ни като надежден доставчик на обучителни услуги. От началото на месец октомври 2010 г. до момента са стартирали 6 нови курса, а 4 други завършиха. В следствие на добрата работа на организаторите "Обучение" по места, в тези обучения освен 76-те курсисти по схема "Аз мога" участват и много други, които сами заплащат обучението си.

Обученията винаги са били ключов приоритет за Асоциация "Съвременни читалища". Подновеното издаване на ваучери за включване в обучения по професионална квалификация и по ключови компетентности от страна на Агенцията по заетостта през м. септември ще ни даде възможност да разширим още кръга гражданите, които са припознали читалището като тяхната местна обучителна организация, предлагаща качествени обучителни услуги. По този начин все по-голям брой хора ще получат възможност да повишат своята пригодност за заетост и ще си осигурят едно по-сигурно професионално и кариерно развитие.

Съдържание

 

 

Стартира втори етап на проект на платформа АГОРА

През месец октомври 2010 г. платформа АГОРА стратира втори етап от своя успешен проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България", подкрепен от Фондация "Америка за България". Той е с продължителност 30 месеца и е на стойност 456 000 лв.

Целта на проекта е да утвърди, разшири и популяризира вече създадения модел, чрез който общността участва в решаването на местни проблеми и подкрепя обществени каузи. В този модел основна гражданска роля имат читалищата – те идентифицират тези проблеми и провеждат публични дискусии, спомагащи за тяхното решаване.

На базата на натрупания опит от реализирания първи етап в периода 2009-2010 г. платформа АГОРА стартира няколко програми:

 • "Граждански дискусии АГОРА" – чрез въвличане на още 24 нови читалища описаният и тестван модел на граждански дискусии ще позволи посредством общи или специализирани дискусии да се получи финансова подкрепа за решаване на идентифицираните от общността проблеми.
 • "Граждански инициативи АГОРА" – програмата ще обхване 30 местни инициативи, като част от тях ще продължат вече започнатите през първи етап, а други ще решават значими специфични граждански проблеми на общностите.
 • Програма "Споделен опит" – натрупаният опит и всички практики, независимо добри или лоши, ще бъдат споделени по време на семинари, обучителни посещения, кръгли маси и изложения.
 • Медийна студентска кампания – резултатът и ефектите от гражданските инициативи ще бъдат претворени в медийни продукти, изработени от студенти от специалностите "Журналистика" и "Връзки с обществеността".
 • Поредица АГОРА – специализираната поредица "АГОРА" ще има две издания в рамките на проекта, които ще третират проблеми на гражданското участие на читалищата.
 • Анализ на процеса – той ще се фокусира върху оценка на въздействието от прилагането на подхода на общностно развитие посредством читалището като изводите и препоръките ще достигнат до ключови заинтересовани групи и институции.

Съдържание

 

 

Стартира набирането на проекти по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

До 12 ноември 2010 г. Бюрата по труда в цялата страна приемат проекти по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост". Програмата цели да осигури заетост на безработни, които получават социални помощи, като по този начин спомогне за социалната им интеграция.

През 2011 г. е предвидено да бъдат разкрити над 4 400 работни места в следните области:

 • общополезни дейности, присъщи на общината и държавата,
 • социални дейности,
 • дейности за подобряване условията на труд и работна среда
 • дейности в основното производство на предприятия без държавно и/или общинско участие.

В горепосочения срок кандидат-работодателите трябва да изготвят и представят проекти, в които да опишат дейностите, които предвиждат за изпълнение. Пълна информация за условията, формулярите и критериите, на които трябва да отговарят проектите, може да се получи в Бюрата по труда, Регионалните служби по заетостта, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта ТУК .

Покана към работодателите, които могат да бъдат и читалища, може да видите ТУК

Приоритетни групи безработни лица в тази програма са:

 • Член от семейство с деца, в което и двамата родители са безработни и семейството е обект на месечно социално подпомагане,
 • Безработен самотен родител (осиновител), който е обект на месечно социално подпомагане,
 • Безработни лица на месечно социално подпомагане до 29 -годишна възраст.

Мерките по тази програма са насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, да приемат работа, да усъвършенстват своите умения или да придобият нови такива и да възстановят трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост.

Съдържание

 

 

Започва набиране на преброители за Преброяване 2011

Националният статистически институт на Република България обяви, че от 10 ноември 2010 г. в продължение на един месец ще набира преброители и контрольори за предстоящото през март 2011 година Преброяване на населението и жилищния фонд.

На първо място сред критериите на Централната преброителна комисия стои комуникативността, като най-подходящи за преброители са хора, които имат поне средно образование, работят в икономическата или финансовата сфера, имат технически познания или практикуват социални дейности и администрация. Това прави дейността особено подходяща за читалищни служители.

При предстоящото преброяване ще бъдат наети над 40 000 преброители и около 7000 контрольори, които в началото на следващата година ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За периода 10 – 24 март 2011 година всеки преброител ще трябва да преброи около 200-250 души и 80 жилища. С тарифите за заплащане можете да се запознаете ТУК

Кандидатите за преброители или контрольори трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в Общинските преброителни комисии. Документите за това могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2011 ТУК .

Съдържание

 

 

Стипендии за млади хореографи и танцьори

Млади танцьори и хореографи с професионални амбиции от целия Европейски континент с много добри познания по английски език могат да кандидатстват за стипендия по програмата danceWEB Scholarship Programme 2011 . За да отговарят на условията, те трябва да са на възраст от 22 до 30 години, след което е необходимо да попълнят онлайн формуляр, към който са прикачени следните документи:

 • детайлно CV;
 • 2 актуални снимки (портретна и танцова);
 • 3 препоръки на английски език.

Краен срок за подаване на документите за лято`2011 е 15 декември 2010 г.

Процесът на селекция на кандидатите за стипендии ще протече в периода януари-февруари 2011 г. Основен критерий за участие в програмата е качеството на танцувалните умения на кандидатите.

Самата програма ще се проведе в периода 13 юли - 17 август 2011 г.

Повече информация и формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на програмата ТУК

Съдържание

 

 

Новини от членовете

–    На 19.10.2010 г. - Деня на Свети Иван Рилски - в с. Граф Игнатиево се състоя тържествена церемония за освещаване на новопостроения параклис "Свети Иван Рилски". Още за събитието – ТУК.

–    На 21.10.2010 г. от 18:00 ч. тържествено бе отбелязан 25-годишният юбилей на читалище "Св. св. Кирил и Методий 1985" в гр. Бургас. Повече информация за празника на читалището – ТУК.

–    Едно прекрасно стихотворение, посветено на 1 ноември – Ден на народните будители, написано от Юлия Иванова, член на клуб "Приятели на книгата" към НЧ "Напредък 1871" – ТУК .

–    На 5 ноември 2010 г. Народно читалище "Просвета-1882" организира ловно - рибарска вечер под надслов "Глиган в папура". Още за изявата – ТУК .

Съдържание

 


Нека поздравим с "Честит Рожден ден!" колегите, родени през месец ноември!!! Да бъдат здрави и щастливи, а всяко тяхно начинание да е добро и успешно! Повече усмивки да огряват лицата им и повече добри хора да срещат през всеки свой ден!


06.11.     Светла Божилова, библиотекар в читалище "Светлина", с. Труд

14.11.     Катерина Шопова, библиотекар в читалище "Съзнание", с. Брестовица

26.11.     Емил Апостолов, ИТ специалист в читалище "Напредък" , гр. Радомир

Съдържание

 


Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1