Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин

Брой 2

Съдържание

1. Наближаващи крайни срокове за кандидатстване
2. Редовно годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"
3. Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение" на Асоциация "Съвременни читалища"
4. Внесени в Народното събрание законопроекти за обсъждане
5. Обобщени Съобщения резултати от проведените дискусии по време на Форум АГОРА
6. Новини 

 

Наближаващи крайни срокове за кандидатстване:

15/04/2009 - Финансова подкрепа на творчески проекти в областта на музикално и танцово изкуство

21/04/2009 - "Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност"

24/04/2009 - Подпомагане дейността на Народните читалища

30/04/2009 - Национален конкурс за детска рисунка "МИСИЯ СПАСИТЕЛ"

 Съдържание


Редовно годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

Съгласно Устава на Асоциация "Съвременни читалища" и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в Държавен вестник бр. 19 от 13.03.2009 г. (стр. 157) е публикувано обявление за свикване на редовно годишно отчетно събрание на Асоциацията със следния текст:
"Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища", гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно събрание на асоциацията на 29.04.2009 г. в 10:00 часа в Ритуалната зала на НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" 29, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Асоциацията за 2008 г.
2. Финансов отчет за 2008 г.
3. Избор на носител на Годишната награда на Асоциацията за най-голям принос към дейността и през 2008 г.
4. Приемане на план за работата на Асоциацията за 2009 г.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.00 часа."

Ще се радваме на вашето присъствие и активно участие.
Предложения за носител на наградата за най-голям принос към дейността на Асоциацията през 2008 г. можете да изпращате на или да заявите по време на събранието.

Съдържание

  


Програма "Обмяна на опит чрез практическо обучение"

Приключи селекцията за участници в програмата "Обмяна на опит чрез практическо обучение". Асоциация "Съвременни читалища" ще поеме разходите за участие в обученията на служители на следните читалища:
- За обмяна на опит по тема "Информационно посредничество, работа по проекти и партньорство с местната власт, бизнеса и НПО при формирането на местни политики" в:

НЧ "Любен Каравелов" с. Куртово Конаре
НЧ " Св. Св. Кирил и Методий" с. Дорково; 
НЧ "Цвятко Радойнов" с. Крън; 
НЧ "Светлина" с. Труд.
- За обмяна на опит по тема "Участие в процедура на Агенцията по заетостта за избор на обучаваща институция за извършване на квалификационно обучение" в: НЧ "Алеко Константинов гр. Провадия,
НЧ "Христо Ботев с. Ценово

Обмяната на опит ще се състои в средата на месец май и началото на месец юни, като на участниците допълнително ще бъде изпратена учебната програма и ще бъдат договорени датите и условията за настаняване.

Продължава приемането на заявки от читалища, които искат да участват в обмена на собствени разноски.
Тъй като включването в обученията без предварителна заявка ще възпрепятства тяхното провеждане, призоваваме желаещите да участват, да изпратят своите формуляри своевременно. Тези заявки не подлежат на класиране, а ще послужат за създаване на по-добра организация на обученията.
Регламента на програмата, представянията на обучаващите читалища, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК. Попълнените формуляри за участие можете да изпращате на

Съдържание

 

Внесени в Народното събрание законопроекти за обсъждане

На 3 април 2009 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища. Водеща комисия е комисията по култура. Статуса на законопроекта към момента е "Обсъждане" и няма данни кога ще бъде внесен на първо четене. С текста на внесения за обсъждане законопроект можете да се запознаете на http://parliament.bg/bills/40/902-01-20.pdf

На 6 април 2009 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание Законопроект за обществените библиотеки. Водеща комисия е комисията по култура. Статуса на законопроекта към момента е "Обсъждане" и няма данни кога ще бъде внесен на първо четене. С текста на внесения за обсъждане законопроект можете да се запознаете на http://parliament.bg/bills/40/902-01-21.pdf

Двата законопроекта касаят пряко работата на читалищата и условията при които те осъществяват своята дейност.

 Съдържание

  


Обобщени резултати от проведените дискусии по време на Форум АГОРА

Приключи обработката на проведени по време на форум АГОРА дискусии. С обобщените резултати можете да се запознаете ТУК

 Съдържание

  


Новини
   
   

Наскоро към обзавеждането на офиса добавихме и малка симпатична библиотечка (на снимката в дясно). Ще се радваме, ако успеем да я попълним с издания, представящи културата, хората и историята на населените места, в които се намират читалищата-членове на Асоциация "Съвременни читалища". По този начин всеки, който посети офиса на Асоциацията, ще може да се докосне до вашата история и настояще, и да повярва във вашето бъдеще.


 В изпълнение на обещанието си да ви държа информирани, имам огромното удоволствие да споделя с вас своята радост - в края на месец март ми се роди дъщеря. Госпожица Рая Петрова е зодия "Овен" и притежава характерния за тази зодия нрав и въпреки ефирното си телце има изключително богат глас.


Съдържание

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1