Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин

Брой 4

 

Съдържание

 1. Асоциация "Съвременни читалища" с нов сайт
 2. Съвременното читалище и представянето му в Интернет 
 3. Решения на УС на АСЧ от 09.10.2009 г.
 4. ЦПО към АСЧ спечели конкурс на Агенцията по заетостта 
 5. Покана за обучение "Провеждане и финансиране на обучение на възрастни" 
 6. Обучение за предлагане на It Card тестове 
 7. Заявки за календари на АСЧ 
 8. Отзвук от работната среща в Синеморец на членовете на Асоциация "Съвременни читалища" 
 9. Резултати от програмата за обмяна на опит чрез практическо обучение 
 10. Учредяване и работа на Форум "Гражданско участие"  
 11. "Новата правна рамка на българските читалища" 
 12. Новини от членовете

 

Асоциация "Съвременни читалища" с нов сайт

От края на месец август сайта на Асоциация "Съвременни читалища" е с нов дизайн и функционалност. Освен представяне на целите, приоритетите и дейностите на АСЧ, вече е възможно по-пълно представяне на членовете на асоциацията - начини за връзка с тях, информация от текущите им дейности и за предстоящи събития. Специално внимание е обърнато на дейностите свързани с обучение на възрастни, както и на партньорите на Асоциацията.

На страниците на сайта ще бъдат публикувани интересни новини от дейността на членовете, предоставяните от тях услуги и планираните обучения, така че той да се превърне в място за споделяне на опит и добри практики между членовете, както и в удобен начин за намиране на информация от потенциалните потребители на услуги.

Ако желаете информация от или за вашето читалище да бъде публикувана на страниците на сайтa е необходимо да я изпратете по електронна поща на .

Ще се радваме да чуем вашите предложения за бъдещото развитие на сайта.

Съдържание

 

Съвременното читалище и представянето му в Интернет

През лятото на 2009 г. във връзка с работата по новия сайт на Асоциацията проведохме проучване относно представянето на читалищата в Интернет. Добрата новина е, че за последните 5 години броя на читалищата, притежаващи и поддържащи интернет сайтове представящи собствените им дейности е нараснал многократно. За съжаление все още тези читалища са много малък процент от всички. А което е по-лошото, по-голяма част от "съвременните читалища" членуващи в Асоциацията, за които се предполага, че са едни от най-иновативните и модерни читалища,  също нямат собствени страници, които да ги представят в Интернет.

Ръководството на АСЧ прецени, че това е задача, с решаването на която е необходимо да се заеме Асоциацията, за да подпомогне своите членове. При направения анализ бе установено, че основната причина е не нежеланието на читалищата да имат и поддържат свои сайтове, а високата цена за създаването им.

Имайки предвид това АСЧ изработи механизъм за създаване на ниско бюджетни сайтове за членовете на Асоциацията и бяха привлечени професионални програмисти и дизайнери, които вече започнаха работа по реализацията на първия проект.

Повече информация можете да получите на телефоните на Асоциация "Съвременни читалища" - 02/4627103, 4161089, 4161504.

Съдържание

 

Решения на УС на АСЧ от 09.10.2009 г.

На 09.10.2009 г. Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" проведе заседание, като основна тема на обсъждането бе лицензирането на ЦПО за провеждане на обучения по нови професии. Бе взето решение да се прекрати изчакването на подаване на документи от читалищата и в срок до 30.10.2009 г. документацията да се подаде в НАПОО.

Във връзка с възложеното от участниците в срещата на 12.11.2008 г. на УС да определи размера на вноската, с който да участват читалищата при лицензиране на новите професии, бе взето решение вноската да е в размер на 250 лв., които да бъдат преведени по банков път като целеви за лицензирането.

Бе обсъдено предложението на няколко читалища да се организира среща на членовете на АСЧ преди края на годината и бе взето решение Асоциацията да организира обучение във връзка с новите възможности за финансиране на обучение на възрастни, което да се състои края на месец ноември в гр. София.

Бяха обсъдени и нерегулярните постъпления от членски внос. Във връзка с изтичането на 2009 г. и наличието на читалища, които не са превели членския си внос, бе взето решение екипа на АСЧ да се свърже с тях и да ги подсети.  

Съдържание

 

Покана за обучение "Провеждане и финансиране на обучение на възрастни"

Асоциация "Съвременни читалища" организира за своите членове обучение на тема "Провеждане и финансиране на обучение на възрастни". В обучението ще бъдат разгледани новите възможности за финансиране на обучение на възрастни, както и начините за реализация им в рамките на Асоциацията. Обучението ще се проведе на 24 и 25 ноември 2009 г. в НЧ "Цар Борис III" гр. София.

Заявки за участие в него можете да подадете чрез попълване на формуляра на следния адрес www.association.bg/bg/forms/stafftraining2.html или на телефоните на АСЧ - 02 / 4627103, 4161089, 4161504.

Съдържание

 

Обучение за предлагане на It Card тестове

За тези от вас, които сега стартират предлагането на IT Card тестове ще бъде организирано първоначално обучение. Обучението е отворено и за първоначално въвеждане на новоназначен персонал. Заявки за участие в него можете да подадете чрез попълване на формуляра на следния адрес www.association.bg/bg/forms/stafftraining.html или на телефоните на АСЧ - 02 / 4627103, 4161089, 4161504.

Припомням, че от средата на миналия месец притежателите на ISIC карти (http://isic.bg/) ползват 20% отстъпка от цената за съответния изпит. Тази отстъпка не влияе на вашата печалба, а се поема IT Card.

Съдържание

 

Заявки за календари на АСЧ

Както всяка година, така и тази АСЧ ще изработи календари на организацията, които ще бъдат разпространени между членовете, приятелите и партньорите. Тъй като миналата година част от вас заявиха, че им е необходима повече от една бройка, тази година е възможно до 10.11.2009 г. да заявите вашето желание на телефоните на Асоциацията.

Съдържание

 

ЦПО към АСЧ спечели конкурс на Агенцията по заетостта

Центърът за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" спечели конкурс на Агенцията по заетостта за провеждане на обучение по Проект „Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение". Обучението за придобиване на ключови умения за работа с компютър е със заявител Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и има за цел да повиши пригодността за заетост и да подпомогне процеса на реинтеграция на лишените от свобода чрез включване в обучение. В периода 27.07.2009 г. - 31.08.2009 г. в рамките на 150 учебни часа 12 обучаеми придобиха знания и умения за работа със съвременна компютърна техника и периферия.

Съдържание

 

Отзвук от работната среща в Синеморец  на членовете на Асоциация "Съвременни читалища"

От 21 до 24 юни 2009 г. в с. Синеморец се проведе работна среща на членовете на Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ). Сред най-важните теми включени в програмата на срещата бяха:

 • Анализ на резултатите от реализацията на програмата "Обмяна на опит чрез практическо обучение" на Асоциация "Съвременни читалища" през пролетта на 2009 г. и планиране на следващите кръгове на програмата;
 • Работа на Центъра за професионално обучение към АСЧ и лицензирането му за провеждане на обучения по над 40 нови професии;
 • Лицензиране и дейност на Център за информация и професионално ориентиране към АСЧ;
 • Работа на мрежата от IT Card тестови центрове към АСЧ;
 • Стратегическо планиране на дейността на Асоциацията;
 • Дискусия относно въздействието върху работата на читалищата в следствие промените в Закона за народните читалища и новия Закон за обществените библиотеки.

Акцент в работната програма бе стратегическото планиране на дейността на Асоциацията, съобразно етапа на развитие на организацията, промените в обкръжаващата среда и профилирането на отделните читалища-членове съобразно техните интереси, приоритети и ресурси. Бяха очертани областите на възможна съвместна дейност, както и пресечните точки в дейностите на различните читалища-членове на АСЧ. В следствие на направения анализ Асоциация "Съвременни читалища" ще може по-добре да фокусира своите дейности в желаните от членовете сфери.

По време на срещата се състоя запознаване и обмяна на опит с читалища-членове на Читалищна асоциация за развитие - юг, които по същото време имаха Общо събрание в с. Синеморец. Над 40 представители на читалища, членуващи в двете организации имаха възможност да се опознаят и обменят опит както в рамките на работните сесия, така и в неформални разговори по време на престоя, като част от членовете на ЧАР-Юг взеха активно участие и в работата на някои от сесиите на АСЧ.

Първата съвместна среща на двете организации, които са част от Платформа АГОРА, създаде условия за активна съвместна работа за засилване ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции.

Протокола от работната среща можете да намерите ТУК

Съдържание

 

Резултати от програмата за обмяна на опит чрез практическо обучение

През месеците май и юни се проведе тазгодишната сесия по програмата за обмяна на опит чрез практическо обучение. В нея взеха участие 13 представители на осем читалища. В част от занятията по време на обученията се включиха и представители на местните власти и на регионалните структури на държавни учреждения. Основните теми, които бяха застъпени са:

 • Провеждане на професионално обучение от ЦПО към Асоциация "Съвременни читалища";
 • Участие в процедура по избор на обучаваща институция на Дирекция "Бюро по труда";
 • Популяризиране на обучителната дейност и привличане на клиенти;
 • Партньорство с местната власт, бизнеса и НПО при формирането на местни политики;
 • Информационно посредничество;
 • Работа по проекти.

От всички участници бяха изготвени отчетни доклади за участието им в обученията, придобитите знания и умения, както и реалната полза за читалището, в което работят. Оценката за организацията и качеството на обучението бе изключително висока. Основната препоръка, която бе дадена е в сесията за следващата година да бъде предвидена възможност за участие на повече читалища.

Още информация относно провеждането на обмяната на опит можете да намерите в т. 5 на протокола от работната среща в Синеморец.

Съдържание

 

Учредяване и работа на Форум "Гражданско участие"

На 27.05.2009 г. в София 46 структури на гражданското общество от цялата страна, сред които и Асоциация "Съвременни читалища", учредиха Форум Гражданско Участие (ФГУ). В срещата участваха общо 59 представители на гражданския сектор, някои от които изразиха своята готовност за присъединяване към ФГУ след съгласуване с управителните органи на съответните организации.

В първата част на срещата инициаторите на Форума споделиха своите мотиви и виждания за  реализацията на инициативата, след което бяха представени накратко мисията, визията и целите на Форум Гражданско Участие. След това думата беше дадена на всички присъстващи - да се представят накратко и да споделят своите очаквания и мнения. Във втората част на срещата се проведе оживена дискусия относно начина на функциониране и действие на Форума и относно предстоящите стъпки и дейности.

46 организации подписаха Учредителният меморандум, бяха обсъдени принципи и подходи за бъдещо взаимодействие и бяха сформирани екипи за разработване на концепции и планове за действие в основните области за съвместна работа, определени и приети от участниците в срещата. АСЧ бе включена в екипа за разработване на принципи на работа, процедури за взаимодействие и функциониране на ФГУ и задължителни критерии и стандарти за спазване, както и в екипа за разработване на концепция за динамичен WEB сайт на ФГУ.

На 30 и 31 юли 2009 г. в гр. Хисаря се проведе Втора обща среща на форума, на която бе представено свършеното от отделните работни групи и бе направено краткосрочно и дългосрочно планиране.

На 10.09.2009 г. в  изпълнение на решенията на Втората обща среща на ФГУ в Народното събрание се състоя среща на представители на форума с Председателя на Народното събрание, на която бяха представени предложенията на ФГУ за по-голяма прозрачност в работата на законодателния орган и използване на инструментите на пряката демокрация за вземане на важни законодателни и управленски решения. Бе договорено регулярно провеждане на срещи на председателя на НС с представители на НПО.

Съдържание

 

"Новата правна рамка на българските читалища"

В края на месец юли Министерството на културата публикува в Интернет тълкованието си относно промените настъпили в Закона за народните читалища в началото на месец юни. С документа можете да се запознаете на адрес http://mc.government.bg/reg/images/content/1477/chitalishta_pravna_ramka_.pdf

Съдържание

 

Новини от членовете:

 • "Нашенки" и "Нашенци" в Гърция - виж на /bg/news.html?oid=35;
 • Форум театър в с. Труд - виж на /bg/news.html?oid=55;
 • Благотворителен карнавал "Дари, за да бъдеш дарен!" в Никопол - виж на /bg/news.html?oid=58;
 • Фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти в Куртово Конаре  - виж на /bg/news.html?oid=59.

Съдържание

 

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1