Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин

Брой 5

 

Съдържание

  1. Обучение "Провеждане и финансиране на обучение на възрастни"
  2. Включване в списъкa на доставчиците на услуги за предоставяне на обучение на безработни и заети лица чрез ваучери
  3. 22 читалища, членове на Асоциация "Съвременни читалища", са одобрени за първата фаза на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
  4. Промени в Министерство на културата
  5. Конкурс за гражданска инициатива АГОРА-2009
  6. Даниела Димитрова - изпълнителен директор на Плевенски Обществен фонд "Читалища" - номинирана за "Личност на годината в Плевен - 2009"
  7. Годишна среща на Форум "Гражданско участие"
  8. Новини от членовете

 

 

Обучение "Провеждане и финансиране на обучение на възрастни"

На 24-ти и 25-и ноември 2009 г. Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) проведе обучение на тема "Провеждане и финансиране на обучение на възрастни" в гр. София. В обучението бяха поканени да вземат участие и членовете на партньорските организации, съставляващи платформа АГОРА. В семинара се включиха 17 представители на читалища, членуващи в АСЧ и един от читалище нечленуващо в АСЧ. В рамките на два дни бяха представени и обсъдени възможностите и методите за съвместна работа на Асоциацията и читалищата в областта на обученията на възрастни, както и варианти за тяхното финансиране.

В началото инж. Петров запозна присъстващите с видовете обучения за възрастни, които Асоциацията предлага, с механизмите за предлагането им от читалището в общността, както и с перспективите за развитие на обучителната дейност. Г-н Христо Йорданов - експерт в дирекция "Европейски фондове и международни проекти" в Агенцията по заетостта (АЗ), представи Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и възможностите, които тя предоставя на гражданите и обучителните организации в областта на обучението на възрастни. Голям интерес предизвика новият ваучерен механизъм за заплащане на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от работещи и безработни лица, реализиран от АЗ. След подробната презентация, планираната половин часова дискусия се оказа къса за да бъдат зададени всички въпроси към лектора и бе удължена, за да може да бъде детайлно обсъдена представената информация и начините за включване на читалищата в дейности финансирани от Агенцията по заетостта.

Г-жа Таня Терзийска, кариерен консултант в център за кариерно консултиране и развитие на кариерата Selfinvest (http://selfinvest.eu ), представи процеса на кариерно консултиране и дейността на кариерните центрове. Бяха обсъдени възможностите за осъществяване на професионално ориентиране и подготовка за интервю на хора от различни възрасти от читалищата членове на Асоциацията.

По време на обучението бяха обсъдени актуални за читалищата въпроси. Участниците в семинара споделиха опит от вече осъществени дейности в областта на предоставяне на социални услуги в общността от читалищата.

Презентацията на инж. Петров можете да изтеглите от ТУК , а на г-н Йорданов от ТУК .

Читалищните служители, участвали в обучението, могат да споделят мнението си за качеството на проведения семинар попълвайки формуляра за обратна връзка

Съдържание

 

Включване в списъкa на доставчиците на услуги за предоставяне на обучение на безработни и заети лица чрез ваучери

Във връзка с кандидатстването на Асоциация "Съвременни читалища" за включване в списъка на доставчиците на услуги за предоставяне на обучение на безработни и заети лица чрез ваучери по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", читалищата партньори на Асоциацията в извършването на обучителни услуги, които желаят да провеждат подобни обучения, е необходимо да заявят своя интерес за участие. Това можете да направите попълвайки до 11.12.2009 г. формуляр-заявка

Заявените сега видове обучения и местата за провеждането им могат да бъдат променяни и допълвани през следващата година, така че заявете само обучения, за провеждането на които имате подсигурена материална база и преподавателски състав.

Обученията могат да са по дигитална компетентност или по някоя от професиите за които сме лицензирани в момента (без тези с код 62).

На 14.12.2009 г. екипът на АСЧ ще свърже по телефона с всички читалища попълнили формуляра.

Съдържание

 

22 читалища, членове на Асоциация "Съвременни читалища", са одобрени за първата фаза на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

На 05.11.2009 г. бе оповестен списъкът с библиотеките, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Общият брой кандидатствали библиотеки е 840, от които на конкурсен принцип са избрани 455 (54%). Почти 100% от членовете на Асоциация "Съвременни читалища", които са кандидатствали за включване в програмата, са сред избраните за финансиране, което е ясна оценка за качеството на библиотечното обслужване и работата като цяло на членовете на АСЧ.
Одобрените читалища, членове на Асоциацията са:
- НЧ "Алеко Константинов" - гр. Провадия
- НЧ "Васил Левски" - гр. Балчик
- НЧ "Възраждане" - гр. Бойчиновци
- НЧ "Зора" - гр. Ямбол
- НЧ "Изгрев" - с. Граф Игнатиево
- НЧ "Напредък 1871" - гр. Никопол
- НЧ "Напредък" - гр. Радомир
- НЧ "Постоянство" - гр. Лом
- НЧ "Просвета" - гр. Варна
- НЧ "Просвета" - гр. Кула
- НЧ "Развитие" - гр. Дряново
- НЧ "Развитие-1892" - гр. Бяла Слатина
- НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Бургас
- НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Раковски
- НЧ "Светлина" - Гара Бов
- НЧ "Светлина" - гр. Поморие
- НЧ "Светлина" - с. Труд
- НЧ "Трудолюбие" - гр. Бяла
- НЧ "Христо Ботев - 97" - гр. Белене
- НЧ "Христо Ботев" - с. Ценово
- НЧ "Цар Борис III" - гр. София
- НЧ "Цвятко Радойнов" - с. Крън

Фактическото включване в програмата става след подписване на многостранно споразумение за сътрудничество между Министерство на културата, ПРООН, съответната община и читалището/библиотеката, което се очаква да се случи в периода октомври - декември 2009 г.
Списъкът с всички одобрени библиотеки можете да намерите ТУК

Набиране на кандидатури от библиотеките и общините за втората фаза на програмата (Етап 2010) ще стартира през февруари 2010 г.

Основна цел на програма "Глоб@лни библиотеки - България" е да придаде съвременен облик на обществените библиотеки, превръщайки ги в желано и достъпно място за все повече хора. На библиотеките партньори ще бъдат предоставени компютърно оборудване и възможност за достъп до интернет, както и периферна техника, която да се използва и от посетителите, и за обучение на персонала в читалищата. Общият бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д.: 15 милиона щ.д. грант от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България. Основните цели, заложени в плановете на програмата, са: 900 библиотеки да бъдат снабдени с ИТ оборудване за посетители, 3000 служители от тези 900 и други 700 библиотеки да преминат цялостна обучителна програма в периода 2010 - 2012 г.

Съдържание

 

Промени в Министерство на културата

След направените в Министерство на културата промени, функциите на дирекция "Регионални културни дейности" бяха поети от отдел "Регионални дейности" в рамките на създадената дирекция "Културна политика".
Членовете на екипа са:
Директор на дирекцията - г-жа Деяна Данаилова.
Началник отдел "Регионални дейности" - Светломир Баев (тел.9400867),
Главен експерт - Силва Хачерян (тел. 9400840),
Младши експерт - Симеон Благоев (тел. 9400840)
Павлина Цветанова (тел. 9400913).

 
Източник: РЕКИЦ - София

Съдържание

 

Конкурс за гражданска инициатива АГОРА-2009

Приключи набирането на предложения за участие в обявения от Платформа АГОРА КОНКУРС "АГОРА - 2009" за гражданска инициатива, реализирана от читалище през 2009 г. В рамките на конкурса постъпиха 15 кандидатури. В резултат от предварителното журиране бяха номинирани 7 от тях, които ще имат възможност да представят своята инициатива по атрактивен начин пред аудиторията по време на церемонията за обявяване на победителя в конкурса. Победителят ще бъде излъчен от присъстващите на церемонията и ще получи плакет "АГОРА - 2009" и парична награда в размер на 1 000 лв. Всички номинирани читалища ще получат плакети.

Церемонията за обявяване на победителя в конкурс АГОРА ще се проведе на 14 декември 2009 год. (понеделник) в хотел "България", зала "Десислава", бул. "Цар Освободител" № 4, гр. София от 16 часа.

Покана за церемонията можете да намерите ТУК

Съдържание

 

Даниела Димитрова - изпълнителен директор на Плевенски Обществен фонд "Читалища" - номинирана за "Личност на годината в Плевен - 2009"

Даниела Димитрова е сред осемте личности, номинирани в категория "Общество" на конкурса "Личност на годината в Плевен - 2009". Под патронажа на Плевенска община и по инициатива на информационния сайт PlevenLIVE отличия в три категории - "Политика", "Общество" и "Култура" - ще се връчат за първи път тази година.
Даниела Димитрова е изпълнителен директор на Плевенски Обществен фонд ЧИТАЛИЩА, член на УС на Спешъл Олимпикс в България и национален треньор по БОЧЕ, в състава е на Обществения съвет за партньорство между НПО и местна власт, важна част от Настоятелството на Читалище ЛИК, член на Съвета за наблюдение към Националния Център за Европейски Младежки програми и инициативи към Министерството на Образованието, младежта и науката. Инициатор и реализатор е на много проекти, в които читалищната дейност допринася за развитието на общността. Даниела е сред лицата на проект "Читалища", като Регионален координатор на Регионален център за Северен централен район (2001 - 2004), управител на Клон - Плевен на Фондация за развитие "Читалища" (2004 - 2008) и е сред учредителите и движещите фигури на Платформа АГОРА.
За Даниела Димитрова може да гласувате на http://lichnost.plevenlive.com/ до 10 декември 2009 г.

Съдържание

 

Годишна среща на Форум "Гражданско участие"

На 25.11.2009 г. в гр. София се проведе годишната среща на Форум "Гражданско участие" (ФГУ), на който Асоциация "Съвременни читалища" е един от учредителите. В началото на срещата бяха представени резултатите от работата на ФГУ от учредяването му през месец май до сега - сформирани работни групи; разработени и приети структура, принципи и процедури за работата; изпратени писма с предложения до Народното събрание и Министерския съвет; проведени срещи с Председателя на НС и с Началника на кабинета на Министър- председателя; организиран конкурс за най- успешна практика за гражданско участие между членовете на ФГУ. По време на планиране на бъдещата работа на форума бяха сформирани следните работни групи към ФГУ, които да осъществяват дейността на форума в различните направления:
- Работна група за участие на гражданското общество в планирането на следващия програмен период (2014 - 2020)
- Работна група за взаимодействие с институциите на национално и местно ниво
- Работна група за анализ на средата и на работещи практики за гражданско участие
- Работна група за разработване и приемане на етичен кодекс на НПО
- Временна работна група за предложения до Европейската комисия.
В края на срещата бе връчена наградата за най-успешна практика за гражданско участие. Тя бе присъдена на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" за оказания граждански натиск и постигнатия резултат от взаимодействието със Столична община. Клубът на нестопанските организации в Търговище получи грамота за обединени и устойчиви действия за гражданско участие, а Фондация "Блулинк" - за успешно начало по пътя към промяна на управленските решения. Решено беше следващата година конкурсът да се проведе сред всички желаещи организации, а не само сред членовете на ФГУ.

Съдържание

 

Новини от членовете

- Читалище "Светлина", с. Труд - с принос в Международната кампания "Да спрем промените на климата в Европа"

На 12. 12. 2009 г. в Копенхаген ще бъде показана презентация, разкриваща опасностите, които крие изменението на климата в Европа, и начините за предотвратяване на последиците от тях. Материалът е част от Международната кампания "Да спрем промените в климата на Европа" и бе представен от НЧ "Светлина" - с. Труд пред ученици от 8 клас, които се включиха много активно в обсъжданията по темата. Читалището планира представяния и пред другите класове и групи от населението.

Целта на презентациите е да запознае хора от всички възрастови групи и най-вече младежите, които ще бъдат свидетели на случващото се на континента след години, с информация за настоящето състояние на климата, човешките дейности, които допринасят за все по-честите природни катаклизми и какво може да направим днес, за да бъде планетата ни здрава утре.
Презентацията може да видите ТУК /13.6 MB/

 

- 70 години НЧ "Светлина" гр. Поморие - подробности ТУК

 

- Хорът на софийските момчета удостоен с "Кристална лира" за 2009 г. - подробности ТУК

 

- НЧ "Просвета" обменя опит с партньори от шест държави - подробности ТУК

 

 

- НЧ "Васил Левски" гр. Балчик предлага езикови курсове - подробности ТУК

 

 

- Викторина - патриотичен тест "Никополски будители" - подробности ТУК

 

Съдържание

 

 

Екипът на
Асоциация "Съвременни читалища"
Ви пожелава весели
Коледни и Новогодишни празници
и успешна 2010 г.

 

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1