Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин

Брой 7

 

Съдържание

 1. Годишно отчетно събрание на АСЧ
 2. Обучения финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси" чрез ваучери
 3. Личност с най-голям принос към дейността на АСЧ през 2009 г.
 4. Предложение за промени в Устава на АСЧ
 5. Регистрация и пререгистрация на земеделски производители
 6. Кръстина Стайкова: Нашата работа често е незабележима, но оставя следи в духовността на нацията
 7. Новини от членоветe

 

 

Годишно отчетно събрание на АСЧ

На 22.04.2010 г. от 10:00 часа в НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" 29 ще се проведе годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища". Събранието се свиква от Управителния съвет на Асоциацията и ще премине при следния дневен ред:

 1. Отчетен доклад за дейността на Асоциацията за 2009 г.
 2. Финансов отчет за 2009 г.
 3. Приемане на промени в Устава на сдружението.
 4. Избор на носител на Годишната награда на Асоциацията за най-голям принос към дейността й.
 5. Приемане на план за работата на Асоциацията за 2010 г.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.00 часа.

Участниците в събранието, които не са официално представляващи читалището, трябва да носят нотариално заверено пълномощно, за да могат да вземат участие при гласуване на решения.

Съдържание

 

Обучения, финансирани по ОП "Развитие на човешките ресурси", чрез ваучери

След регистрирането на АСЧ като доставчик на обучителни услуги по ОП РЧР Асоциацията продължава с увеличаване на броя населени места, в които се предлагат обучения по ваучерната система, както и на видовете обучения, които се предлагат. Актуализацията е на месечен принцип и се извършва до 10-то число на месеца. Читалищата могат да заявят своето желание за провеждане на обучения чрез попълване на следния формуляр. Необходимо е за обученията, които се заявяват да има подсигурена материална база и преподавателски състав за провеждането им. Повече информация можете получите на телефоните на АСЧ - 02/4627103, 02/4161504.

Съдържание

 

Личност с най-голям принос към дейността на АСЧ през 2009 г.

АСЧ обявява конкурс за Личност с най-голям принос към дейността на Асоциацията за изминалата 2009-а година. Може да заявите Вашата номинация чрез попълването на следния формуляр . Нека заедно изберем човека, заслужил титлата ЛИЧНОСТ НА АСЧ за 2009 г.!

Съдържание

 

Предложение за промени в Устава на АСЧ

С цел осъвременяване на Устава на Асоциацията, Управителният съвет на АСЧ предлага промени в членове 5, 8, 17, 23 и 31. Проекта за изменение на Устава можете да видите на ТУК, а вашите предложения за изменения и коментари можете да дадете на ТУК .

По време на Общото събрание ще бъдат обсъдени всички подадени мнения.

Съдържание

 

Регистрация и пререгистрация на земеделски производители

Съгласно НАРЕДБА № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ЗП) всички земеделски производители в нашата страна са длъжни да се регистрират/пререгистрират в съответната Областна дирекция "Земеделие и гори" в срок до 25 март на текущата година.
В помощ на земеделските производители, осъществяващи своята дейност на територията на община Балчик, Информационно-обучителният център в НЧ „Васил Левски", гр. Балчик извършва следните услуги: попълване на анкетна карта/формуляр на земеделския производител, отпечатване на формуляра и запис на готовата база данни на CD. Работи се с база данни в програмата Microsoft Access (версия 2002 и по-нова), като празният файл се предоставя безплатно на всеки ЗП в Общинските служби по земеделие. Инструкции за попълването на данните има на сайтовете на всяка Областна дирекция (например http://odzg-sofiagr.org/registration.htm ).
Готови сме да отговорим на всички въпроси на колегите, свързани с регистрацията и попълването на анкетните формуляри, ако те желаят да работят с местните земеделски производители и да предоставят тази услуга.


Информационно-обучителен център - гр. Балчик

Съдържание

 

Кръстина Стайкова: Нашата работа често е незабележима, но оставя следи в духовността на нацията

Дружелюбна, с открит характер и с весел нрав - така се описва Кръстина Стайкова - секретар на читалище „Светлина", с. Труд. По-известна е обаче с друго - изключително голямата визуална прилика, която има с настоящата председателка на българския парламент - Цецка Цачева. За приликите и разликите между работата в парламента и работата в читалище, за известните личности и това колко е важно да бъдеш себе си може да прочетете в интервюто, което Кръстина Стайкова даде за сайта на АСЧ - ИНТЕРВЮТО  

Съдържание

 

Новини от членовете

- ХХVІІІ детски фолклорни празници "Родило се, преродило" Ямбол 2010, подробности ТУК   

- VI Национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух "Ти чуваш",

подробности ТУК

- Седми литературен конкурс "Мария Смилова", подробности ТУК

- Фестивал на балетното изкуство "Пролетна Феерия - София", подробности ТУК

- Втори национален фестивал за народни хора "На Петровден, с хоро", подробности ТУК

- Празници, празници!

По случай 1-ви март АСЧ пожелава здраве, пролетно настроение и успехи на всички свои колеги. Нека бяло-червената нишка донесе радост на вас, които пазите в сърцата си и претворявате в делата си българските традиции!
Честит 3-ти март - с пожелание да не забравяме нашите исторически корени, които са основа за бъдещото развитие на нацията.

А ето и колегите, които празнуват Рожден ден през първия пролетен месец:
- 7 март - Петя Иванова - библиотекар към НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас
- 11 март - Софка Комитова - секретар на НЧ "Изгрев", с. Граф Игнатиево
- 22 март - Севен Хаджихасан - специалист ИТ към НЧ "Алеко Константинов", гр. Провадия

Съдържание

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1