Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Информационен бюлетин

Брой 8

 

Съдържание

1. Годишно отчетно събрание
2. Нови кандидат-членове на АСЧ
3. Форум за дискусия и обмен на информация, практики и идеи между членовете на АСЧ
4. "ТехСуп България" - възможност за дарение на софтуерни продукти на читалища
5. Първа национална гражданска инициатива за законодателни промени
6. Възможност за стимулиране на даровити деца
7. Новини от членовете

 

Годишно отчетно събрание

Напомняме на членовете на Асоциацията да планират участието си в анонсираното в миналия брой на бюлетина Годишно отчетно събрание на АСЧ. Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, обява за провеждането му е публикувана в брой № 19 на ДВ от 09.03.2010 г.
На 22.04.2010 г. от 10:00 часа в НЧ "Цар Борис III", гр. София, ул. "Клокотница" 29 ще се проведе годишно отчетно събрание на Асоциация "Съвременни читалища". Събранието се свиква от Управителния съвет на Асоциацията и ще премине при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Асоциацията за 2009 г.
2. Финансов отчет за 2009 г.
3. Приемане на промени в Устава на сдружението.
4. Избор на носител на Годишната награда на Асоциацията за най-голям принос към дейността й.
5. Приемане на план за работата на Асоциацията за 2010 г.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 11.00 часа.
Участниците в събранието, които не са официално представляващи читалището, трябва да носят нотариално заверено пълномощно, за да могат да вземат участие при гласуване на решения.

Проекта за изменение на Устава по т.3 от дневния ред можете да видите ТУК, а вашите предложения за изменения и коментари можете да дадете ТУК
Може да заявите Вашата номинация по т.4, чрез попълването на следния формуляр.
Нека заедно изберем човека, заслужил титлата ЛИЧНОСТ НА АСЧ за 2009 г.
 

Съдържание

 

Нови кандидат-членове на АСЧ

В офиса на АСЧ постъпиха заявления от НЧ "Орфееви гори" - Смолян и НЧ "Просвета" - Малко Търново, същите да станат пълноправни членове на Асоциация "Съвременни читатища".
Настоятелствата на двете чителища приемат Устава, споделят целите и задачите, поставени пред Асоциацията и ще работят за постигането им .
Управителният съвет на Асоциацията, съблюдавайки процедурата за приемане на нови членове, очаква 3 /три/ препоръки от настоящите членове, относно членството на НЧ "Орфееви гори" - Смолян и НЧ "Просвета" - Малко Търново. Препоръките можете да изпращате по електронна поща на

Съдържание

 

Форум за дискусия и обмен на информация, практики и идеи между членовете на АСЧ

За подобряване на комуникацията и обмената на добри практики и идеи между членовете на АСЧ, във Форумa за свободна дискусия по читалищна тематика и проблематика http://chitalishta.bg бе създаден форум достъпен само за членовете на Асоциацията. Към момента основната цел е да се изнесе дискусията и обменът на информация, свързани с ваучерната система на място, където да е достъпна за всички в Асоциацията, но да бъде недостъпна за други конкурентни субекти. За в бъдеще планираме там да бъде изнесена дискусията и по всички други въпроси, касаещи работата на Асоциацията.
За да получите достъп до форума за АСЧ, е необходимо, след като се регистрирате в http://chitalishta.bg, да изпратите по електронна поща на потребителското име, което сте избрали. След това ще ви бъдат дадени права да четете и пишете във форума на АСЧ. Разбира се, ще имате права да пишете и във всички останали форуми в http://chitalishta.bg.
Доколко полезен ще е този инструмент за провеждане на дискусии зависи само от вашата активност и инициативност.

Съдържание

 


"ТехСуп България" - възможност за дарение на софтуерни продукти на читалища

"ТехСуп България" предоставя възможност на неправителствени и благотворителни организации да получат безвъзмездно технологични продукти. Като неправителствени организации читалищата са подходящи кандидати и отговарят на изискванията, които програмата има към желаещите да се възползват от помощта й.
Програмата се реализира благодарение на дарения от производители на технологични продукти и към момента дарява продукти на Майкрософт. Всяка организация, отговаряща на изискванията, може да получи не по-малко от 5 и не повече от 50 лиценза за период от 2 години. Единственият разход на кандидатстващите организации е определената от програмата административна такса, която е различна за различните продукти, но е многократно по-ниска от стойността на съответния продукт. Административната такса покрива и разходите по доставката на дарените продукти. Организациите получават документ, удостоверяващ дарението и съдържащ данни за реалната парична стойност на получения софтуер. Стойността на дарението може да бъде отчетена по проекти като принос от други източници.
Ако имате в читалището компютри с нелицензиран софтуер, тази програма ще ви предостави ниско бюджетна възможност да се снабдите с лицензирани, съвременни софтуерни продукти от Майкрософт.
Подробна информация за програмата можете да намерите на http://www.techsoup-bulgaria.org/
Асоциация "Съвременни читалища" се ангажира да окаже експертна подкрепа на всички свои членове, които проявят интерес към програмата и се свържат с нас.

Съдържание

 

Първа национална гражданска инициатива за законодателни промени

Националната гражданска инициатива е форма за пряко гражданско участие, която е регламентирана със закон и която дава възможност на гражданите да правят предложение до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от местно и национално значение.
На 11.03.2010 г. над 50 български граждани изразиха своята гражданска позиция като инициираха първата национална гражданска инициатива за законодателни промени във връзка с промени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009 г.) Законът бе приет на 29 май 2009 г. в последните дни на 40-тото Народно събрание и до голяма степен ограничава правото на гражданите реално да влияят върху процесите на вземане на решения на местно и национално ниво.
Предложенията на инициативата са следните:
1. Кворумът за действителност на национални референдуми се намалява на 20%;
2. Кворумът за действителност на местни референдуми се намалява на 20%;
3. Намаляване на изискуемия брой подписи на граждани, които могат да инициират национален референдум от 200 000 на 150 000;
4. Намаляване на изискуемия брой подписи на граждани, които могат да инициират национален референдум, обвързващ Народното събрание да вземе решение за произвеждането му - от 500 000 на 300 000.

Пълното описание на мотивите за промените можете да видите ТУК

Подписите в подкрепа на Инициативата ще се събират до края на месец май 2010 г., след което ще бъдат внесени в Народното събрание.
Ако желаете да подкрепите тази инициатива и да предоставите възможност и на вашите съграждани да я подкрепят, ни пишете и ще ви изпратим бланката за събиране на подписи в подкрепа на инициативата.

Съдържание

 

Възможност за стимулиране на даровити деца

Четвъртият пореден конкурс на проект „1000 стипендии" вече стартира. Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.
"1000 стипендии" e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, "1000 стипендии" е планиран като дългогодишен проект.

Крайният срок за кандидатстване е 30.04.2010 г.

Пълна информация за проекта и документите за кандидатстване може да намерите на адрес: http://1000stipendii.org/?p=2&m=2&sm=5

Съдържание

 

Новини от членовете

- Благословен от Папата плакет получи кукерският състав при читалище "Св.св. Кирил и Методий" гр. Раковски, подробности ТУК

- Пак е време за празници!

   
   

Великден наближава! АСЧ пожелава на всички свои членове здраве, упоритост за постигане на велики дела, светлина в душите и пъстро настроение през празничните дни!

А колегите-рожденници през месец април са:

- 7 април - Петко Колев - организатор Информационен център към НЧ „Земеделец",
Ново село
- 8 април - Розалинда Петкова - секретар на НЧ „Св.св. Кирил и Методий", Бургас
- 9 април - Лиляна Минкова - библиотекар на НЧ „Изгрев", Граф Игнатиево
- 10 април - Емилия Шушарова - секретар на НЧ „Любен Каравелов", Куртово Конаре
- 27 април - Светла Бондова - секретар на НЧ „Земеделец", Ново село

Съдържание

 

Информационен бюлетин - Брой 16

Информационен бюлетин - Брой 15

Информационен бюлетин - Брой 14

Информационен бюлетин - Брой 13

Информационен бюлетин - Брой 12

Информационен бюлетин - Брой 11

Информационен бюлетин - Брой 10

Информационен бюлетин - Брой 9

Информационен бюлетин - Брой 8

Информационен бюлетин - Брой 7

Информационен бюлетин - Брой 6

Информационен бюлетин - Брой 5

Информационен бюлетин - Брой 4

Информационен бюлетин - Брой 3

Информационен бюлетин - Брой 2

Информационен бюлетин - Брой 1