Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Асоциация "Съвременни читалища" обучава 390 земеделски производители на ефективно земеделие

03.06.2011

На 01.06.2011 г. Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за обучение на 390 земеделски производители. По време на 15 месечния срок за изпълнение на договора се предвижда включването на земеделски производители от Южен централен район в три обучения насочени към прилагането на съвременни технологични решения и повишаване на ефективността на земеделието:

  • "Нови технологични решения в полза на устойчивото развитие на земеделието в България";
  • "Съвременни тенденции в зърнопроизводството на Южна България, обвързани с промените на климата и европейските изисквания";
  • "Зеленчуковите култури - алтернатива за рентабилно земеделско производство".

Обученията са разработени и ще се изпълняват съвместно с учените от Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков"

Проектът на стойност 183 000 лева се финансира по Програмата за развитие на селските райони, мярка 111 - "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания". Мярката е насочена към повишаване на квалификацията на земеделските производители и собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства, което е и една от задачите поставени в Устава на Асоциация "Съвременни читалища". В изпълнението на дейностите активно ще се включат и служители на читалища, членове на АСЧ.

 назад