Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Начало на проект „Социално образование за възрастни чрез мобилност”

23.03.2015

7 партньорски организации от страни-членки на Европейския съюз стартират проект „Социално образование за възрастни чрез мобилност” (“SEAM: Social Education of Adults through Mobility”), който ще се реализира в продължение на две години.

Представители на организациите-партньори ще проведат своята първа работна среща от 08.04.2015 г. до 11.04.2015 г. в гр. Логроньо (Logroño, La Rioja), Испания с цел да поставят началото на проекта и да дадат старт на неговите дейности.

“SEAM: Social Education of Adults through Mobility” e двугодишно стратегическо партньорство на международно ниво, чиято реализация е координирана от испанската асоциация Asociación Gantalcalá с подкрепата на следните организации:

Финансираният от програмата Erasmus+ на Европейската комисия проект има за цел да обедини организации от различни държави и с различни сфери на дейност така, че да работят заедно и да обменят добри практики в области като социалното включване на възрастните и придобиването на нови културни и/или езикови умения чрез формални и неформални методи на образование и обучение.  В процеса на реализация на проекта партньорските организации ще осъществят различни съвместни дейности и мероприятия като:

  • Координационни срещи за обмен на добрите практики, реализирани локално от всяка от страните в областта на интеркултурното и/или социалното образование и обучение на възрастните;
  • Проектиране, създаване, тестване и публикуване на ръководства, предназначени за организации, управляващи местни проекти за възрастни, както и на инструментариум за изпращане и посрещане на възрастни от други страни в рамките на проекти за сътрудничество и доброволчество;
  • Международни образователни дейности като обучения за обучители на възрастни;
  • Международни дейности за възрастни обучаеми с цел подкрепа на мобилността като образователен инструмент;
  • Дейности на местно ниво, насочени към обучаеми и обучители на възрастни с цел разработване и тестване на иновативни образователни материали;
  • Дейности за популяризиране на проекта и разпространение на неговите резултати във всяка от страните-партньори.

Благодарение на дейностите по проекта и на постоянното сътрудничество между обучители и потребители на възраст над 50 години, проектът планира да насърчи ползотворното взаимодействие между европейски организации в областта на формалното и неформално образование и обучение на възрастни. Това ще направи възможно изграждането на партньорска мрежа за разработване на проекти за мобилност на възрастни, с чиято помощ ще се насърчи и подпомогне  предприемчивостта и инициативността на възрастните, както и възможността те да бъдат включвани в подобни образователни проекти. Ползите са не само за възрастните обучаеми, но и за персонала, включен в реализацията на проекта, който ще получи възможността да подобри значително професионалните си умения и способностите си да предоставя висококачествени услуги на потребителите на всяка от организациите. Първата работна среща по проекта SEAM ще бъде проведена със съдействието на Centro Ibercaja de La Rioja, гр. Логроньо, Испания. Повече за дейностите, предвидени в тази среща, за целите на проекта, както и за организациите-партньори, можете да научите от уеб-сайта на проекта: http://www.seamproject.eu/. За допълнителна информация можете да се обърнете към Асоциация „Съвременни читалища”, българският партньор по този проект – 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и програмата Еразъм +. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея. Copyright © 2015 Проект SEAM. Всички права запазени 


назад