Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Професии и специалности

Центърът за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" притежава лиценз № 200612327 издаден от Националната агенция за професионално образoвание и обучение за провеждане на обучения по 37 специалности от 24 професии в 14 професионални направления.

 

Код Професия / Специалност
Квалификация

212010

 Професия "Музикант – инстурменталист"

 
2120101  Специалност "Пиано"  трета степен
2120115  Специалност "Ударни инструменти"  трета степен
2120117

 Специалност "Класическа китара"

 

 трета степен

212030

 Професия "Музикант-вокалист"

 
2120303  Специалност "Народно пеене"  трета степен
2120115

 Специалност "Поп и джаз пеене"

 

 трета степен
215050  Професия "Керамик"  
2150501

 Специалност "Керамика"

 

 втора степен
322010  Професия "Библиотекар"  
3220101

 Специалност "Библиотекознание"

 

 трета степен
346020  Професия "Офис - секретар"  
3460201

 Специалност " Административно обслужване"

 

 втора степен

482030

 Професия "Оператор на компютър"

 
4820301

 Специалност "Текстообработване"

 

 първа степен

523060

 Професия "Монтьор на компютърни системи"

 
5230602

 Специалност "Компютърни мрежи"

 

 втора степен

542110

 Професия "Шивач"

 
5421101

 Специалност "Шивачество"

 

 първа степен

582030

 Професия "Строител"

 
5820302  Специалност "Кофражи"  втора степен
5820304  Специалност "Зидария"  втора степен
5820306  Специалност "Вътрешни облицовки и настилки "  втора степен
5820309

 Специалност "Бояджийски работи"

 

 втора степен

621010

 Професия "Техник-растениевъд"

 
6210102  Специалност "Зеленчукопроизводство"  трета степен
6210103  Специалност "Трайни насаждения"  трета степен
6210106

 Специалност "Гъбопроизводство"

 

 трета степен

621060

 Професия "Фермер"

 
6210601

 Специалност "Земеделец"

 

 втора степен

621120

 Професия "Работник в животновъдството"

 
6211206  Специалност "Пчеларство"  първа степен
6211207

 Специалност "Бубарство"

 

 първа степен

621110

 Професия "Работник в растениевъдствотo"

 
6211101  Специалност "Зеленчукопроизводство"  първа степен
6211102

 Специалност "Трайни насаждения"

 

 първа степен

622020

 Професия "Озеленител"

 
6220201  Специалност "Цветарство"  втора степен
6220202

 Специалност "Парково строителство и озеленяване"

 

 втора степен

622030

 Професия "Работник в озеленяването"

 
6220301

 Специалност "Озеленяване и цветарство"

 

 първа степен

623060

 Професия "Работник в горското стопанство"

 
6230601

 Специалност "Лесокултурни дейности"

 

 първа степен

762020

 Професия "Сътрудник социални дейности"

 
7620201  Специалност "Социална работа с деца и семейства в риск"  трета степен
7620202

 Специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания"

 

 трета степен

762040

 Професия "Социален асистент"

 
7620401  Специалност "Подпомагане на деца"  втора степен
7620402

 Специалност "Подпомагане на възрастни"

 

 втора степен

811020

 Професия "Администратор в хотелиерството"

 
8110201

 Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството"

 

 трета степен

811030

 Професия "Камериер"

 
8110301

 Специалност "Хотелиерство"

 

 първа степен

811070

 Професия "Готвач"

 
8110701

 Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

 

 втора степен

811080

 Професия "Сервитьор-барман"

 
8110801

 Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене"

 

 втора степен

812030

 Професия "Екскурзовод"

 
8120302

 Специалност "Екскурзоводско обслужване"

 трета степен

815010

 Професия "Фризьор"

 
8150101

 Специалност "Фризьорство"

 втора степен