Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Управителен съвет

 Георги Петров

инж. Георги Петров
Председател

Инж. Петров е завършил Технически университет гр. София. Работил е седем години в издателския бизнес и през 2001 г. - като мениджър "Информационни технологии" на Проект "Читалища" на ПРООН - започва активно да се занимава с въвеждането на нови технологии и дейности в читалищата. През 2004 г. става учредител на Асоциация "Съвременни читалища" и председател на Управителния съвет.

 Вера Демирева 

Вера Демирева

Член

Г-жа Демирева е инженер-магистър със специалност "Комуникационна техника и технологии" от ТУ - Варна. Притежава допълнителни квалификации в областите: компютърни мрежи и технологии; търговско право, маркетинг и реклама; методики за обучение на възрастни. Има 15-годишен опит като преподавател. Била е обучител в Направление ИКТ на програма „Глоб@лни библиотеки - България". Член е на Управителния съвет на Асоциацията от нейното създаване. Участва в изготвянето на всички учебни планове, програми и пособия за обучение в компютърните курсове, организирани от читалищата-членове на АСЧ. Редактор е в сайта на Асоциацията.

 

  
Силвия Боева

Силвия Боева

Член 
Г-жа Боева е завършила Шуменски университет "Константин Преславски" - специалност "Социална педагогика" и ВСУ „Черноризец Храбър” – специалност „Публична администрация”. От 2004 г. е секретар и член на Настоятелството на НЧ "Ал. Константинов" гр. Провадия. Съдебен заседател към ВОС. Публикувала е материали за читалищните дейности във в. "Провадийски глас" и "Читалищен вестник". Участвала е в разработката и реализацията на близо 10 проeкта на читалището. Член на Общинския съвет по култура - Провадия.

 

  Михаела Андонова

Михаела Андонова

Член 
Г-жа Андонова е магистър по специалност „Мениджмънт в туризма". Има четири години професионален опит в туристическия бранш в САЩ. От 2007 година и понастоящем е ангажирана пряко в сферата на читалищните дейности, като координатор на информационно-обучителния център в НЧ "Светлина-1896", Гара Бов. Взема активно участие в изготвянето и изпълнението на проектни дейности в областта на културата и изкуство за развитие. От 2001 г. е ръководител и хореограф на формация за модерен балет "Арт-М", член е на настоятелството на читалище "Светлина-1896" и от 2011 г. на Асоциация "Съвременни читалища". 

 

  
Веска Димитрова

Веска Димитрова

Член 

Г-жа Димитрова е завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" - през 1998 г. магистърска програма „Библиотекознание и библиография", а през 2003 г. магистърска програма по специалност „Психология". От 1985 г. е секретар и член на настоятелството на НЧ „Христо Ботев" в с. Ценово, обл. Русе. Редовно публикува материали за читалищните дейности и културните събития на територията на Община Ценово в местни, регионални и национални медии. Организира тематични празници на територията на общината. Участвала е в разработката и реализацията на проекти на читалището на различна тематика.

 

 
 Кристиян Маринов

Кристиян Маринов
Технически сътрудник 

Г-н Маринов има висше икономическо образование. По време на работата си в социалната и неправителствената сфера преминава обучения за работа с рискови социални групи и работа в екип. Имал е специализации в Швейцария и Франция. Бил е ръководител на Информационно-обучителен център в НЧ "Съгласие" гр. Тетевен. От 2004 г. е свързан с дейността на АСЧ. Приоритетна дейност - координиране на провежданите на обучителни курсове в Центъра за професионално обучение към АСЧ.

Управителен съвет 2014-2017
инж. Георги Петров - Председател
инж. Вера Демирева
Силвия Боева
Михаела Андонова
Веска Димитрова

Управителен съвет 2011-2014
инж. Георги Петров - Председател
инж. Вера Демирева
Силвия Боева
Михаела Андонова
Гергана Ганичева

Управителен съвет 2008-2011
инж. Георги Петров - Председател
инж. Вера Демирева
Кристиян Маринов
Емилия Шушарова
Силвия Боева

Управителен съвет 2004-2008
инж. Георги Петров - Председател
инж. Вера Демирева
Кристиян Маринов
Пенка Андонова
Валя Вълкова