Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Професионално обучение

Една от основните задачи, които си е поставила Асоциация "Съвременни читалища" е да работи за повишаване квалификацията на читалищните служители и да спомага за осигуряване на правото на професионално обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда. За реализацията на тази задача през 2006 г. към Асоциацията е лицензиран Център за професионално обучение. При създаването на този център е отчетена необходимостта от провеждането на професионални обучения в средните и малки населени места, където достъпа до тези обучения е най-силно ограничен. За преодоляване на това ограничение съвместно с читалищата-членове и множество партньорства с местни власти, бизнес и неправителствени организации, са създадени учебни бази в различни населени места.

За да може провежданите обучения да съответстват на промените на пазара на труда съвместно с Бюрата по труда регулярно се правят проучвания в общините, където функционират учебните бази към ЦПО и при необходимост към вече лицензираните професии се добавят нови.

 

Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища"

 

Виж още:
Лиценз на Центъра за професионално обучение
Учебни бази
Лицензирани професии и специалности
Партньори в обученията