Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Учебни бази

За осигуряване на достъп до качествено професионално обучение на гражданите, независимо от отдалечеността на населеното място, в което живеят от големите административни центрове, Центърът за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" създаде учебни бази в различни по големина населени места на територията на страната.

НЧ "Напредък"
гр. Радомир
ул. "Васил Левски" №1,п.к.2400
тел.0777/80612
e-mail:

НЧ "Постоянство"
гр. Лом
ул. "Славянска" №1, п.к.3600
тел. 0971/66471
e-mail:

НЧ "Цар Борис III"
гр. София
ул. "Клокотница" №29,
п.к.1202
тел.831 70 06; 931 03 58
e-mail:

НЧ "Развитие - 1892"
гр. Бяла Слатина
пл. "Демокрация" №1, п.к.3200
тел. 091582515
e-mail:

НЧ "Съгласие"
гр. Тетевен
пл. "Сава Младенов" №1, п.к.5700
тел. 0678/53402;
e-mail:

НЧ "Любен Каравелов"
с. Куртово Конаре
ул. 5, №2, п.к.4223
тел.03146/2239
e-mail:

НЧ "Христо Ботев - 97"
гр. Белене
пл."България" №1; п. к. 5930
тел. 0658/36996
e-mail:

НЧ "Искра"
с. Ягодово
пл. "България" №1, п.к. 4113
тел. 03104/2264
е-mail:

НЧ "Цв. Радойнов"
с. Крън
ул. ”Цв. Радойнов” №19; п.к.6140
тел. 04338/21 39
e-mail:

НЧ "Обединение"
гр. Кърджали
ул. "Републиканска" №47, п.к.6600
e-mail:

НЧ "Христо Ботев"
с. Ценово
ул."Цар Освободител" №79,
п.к.7139
тел. 08122/2425
е-mail:

НЧ "Зора"
гр. Ямбол
пл. "З. Стоянов" 2 А, п.к.8600
тел. 046/666951
e-mail:

НЧ "Алеко Константинов"
гр. Провадия
ул. "Цар Освободител" №67, п.к.9200
тел.0518/42280; 44189
e-mail:

НЧ "Просвета"
гр. Варна
кв. Аспарухово,ул."Народни будители" №1, п.к. 9003
тел.052/ 370400
e-mail:

НЧ "Васил Левски",
гр. Балчик
ул. "Янтра" №1, п.к. 9601
тел.0579/72086; 0579/76775
e-mail: