Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

В Държавен вестник е обнародван ДОС за професия „Библиотекар“.

11.05.2021

В брой № 37 на Държавен вестник от 07.05.2021 г. е обнародвана Наредба № 8 от 8-ми април 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия 322010 „Библиотекар".

В разработването на ДОС за придобиване на квалификация по професия „Библиотекар" участваха експерти от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" и Българска библиотечно-информационна асоциация .

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Библиотекар" включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето - знания, умения и професионални компетентности.назад